TỔNG QUAN VỀ KHÓA HỌC SƠ CẤP

Khóa học mong muốn sẽ giúp cho các bạn học viên từ chỗ chưa có 1 chút kiến thức gì về Nhật Bản sẽ chủ động nắm trong tay những tri thức về văn hóa Nhật Bản, có thể trò chuyện bằng tiếng Nhật với những chủ đề quen thuộc cũng như bày tỏ quan điểm của mình. 
Sau khóa học, học viên có thể đạt trình độ N4.