TỔNG QUAN VỀ KHÓA HỌC TRUNG CÂP

Khóa học giúp cho học viên nâng cao trình độ tiếng Nhật, tiến tới hoàn thiện cả 4 kỹ năng nghe - nói - đọc - viết, hướng tới đạt được chứng chỉ tiếng Nhật N3 trong kỳ thi Năng lực Tiếng Nhật. Đồng thời khóa học cũng cung cấp những kiến thức chuyên sâu về văn hóa, xã hội Nhật Bản.