giáo viên yoshioka

(với nhiều giảng viên giảng dạy nhiều năm trong nghề)

CHIA SẺ HỌC VIÊN YOSHIOKA

Bạn Sương học sinh khóa 2

Bạn Sương học sinh khóa 2

Khóa học: 2
Hiện Nay : Đang Theo Học
Bạn lâm học sinh khóa 3

Bạn lâm học sinh khóa 3

Khóa học: 3
Hiện Nay : Đang theo học
Bạn Tới học sinh khóa 2

Bạn Tới học sinh khóa 2

Khóa học: 2
Hiện Nay : Tốt Nghiệp
Bạn Dũng học sinh khóa 3

Bạn Dũng học sinh khóa 3

Khóa học: 3
Hiện Nay : Đang Theo Học
Bạn Tới học sinh khóa 2

Bạn Tới học sinh khóa 2

Khóa học: 2
Hiện Nay : Đang Theo Học
Bạn Việt học sinh khóa 2

Bạn Việt học sinh khóa 2

Khóa học: 2
Hiện Nay : Tốt Nghiệp
Bạn Bảo học sinh khóa 2

Bạn Bảo học sinh khóa 2

Khóa học: 2
Hiện Nay : Tốt Nghiệp
Bạn linh học sinh khóa 2

Bạn linh học sinh khóa 2

Khóa học: 2
Hiện Nay : Tốt Nghiệp
Bạn sương học sinh khóa 1

Bạn sương học sinh khóa 1

Khóa học: 1
Hiện Nay : Tốt Nghiệp

file tài liệu

Theo dõi các buổi học để biết thêm chi tiết các file tài liệu bổ ích giúp học sinh cải thiện vốn kỹ năng