1992 - 2001

1991 -   Thành lập trung tâm tiếng Nhật tại Hà Nội, phát triển tài liệu giảng dạy cho người Việt Nam, theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam
1995 -   Xuất bản cuốn "Nihongo kyouiku kouza1 5" và "Jitsugi kyouhon" dành cho giáo viên dạy tiếng Nhật
1999 -   Xuất bản cuốn "Nihongo kyouiku kouza1 5" và "Jitsugi kyouhon" dành cho giáo viên dạy tiếng Nhật

2000 -   Thành lập SJI International Coast College Gold tại Australia , bắt đầu lên chương trình giảng dạy phổ thông tại nước ngoài
2001 -   Kỷ niệm 25 năm thành lập, tài trợ cho Sunday Concert lần thứ 118, của dàn nhạc giao hưởng Philharmonic