LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP TRUNG CẤP

 

Với lớp trung cấp: 

- Khóa học giúp cho học viên làm quen và thành thạo với các mẫu ngữ pháp phức tạp hơn, từ đó học viên có thể làm chủ vốn kiến thức, tiến tới hoàn thành chương trình N4. Khóa học hướng tới mục tiêu học viên sẽ có được bằng Năng lực tiếng Nhật JLPT N4.

- Khóa học mong muốn cải thiện vốn kiến thức tiếng Nhật của học viên một cách tổng quát, cả từ vựng, Hán tự và ngữ pháp. Trong khóa học, trung tâm cũng tổ chức nhiều buổi thi thử theo đúng form đề chuẩn, để học viên làm quen và tiến tới có được bằng Năng lực tiếng Nhật JLPT N3.

Với lớp sơ cấp trung:

Khóa học giúp cho học viên làm quen và thành thạo với các mẫu ngữ pháp phức tạp hơn, từ đó học viên có thể làm chủ vốn kiến thức, tiến tới hoàn thành chương trình N4. Khóa học hướng tới mục tiêu học viên sẽ có được bằng Năng lực tiếng Nhật JLPT N4.