GIÁO TRÌNH SƠ CẤP

1. Communication Japanese (Tiếng Nhật Giao tiếp) 1 2 3 kèm theo CD – ROM và sách bài tập tương ứng

Đây là giáo trình sơ cấp và tiền trung cấp, tập trung chủ yếu vào cải thiện kỹ năng giao tiếp. Mỗi bài học đều có những phân đoạn hội thoại, được xây dựng rất công phu và sáng tạo, với các kịch bản linh hoạt, được thể hiện bằng âm giọng chuẩn. Sách bài tập tương ứng bao gồm nhiều câu hỏi về các mẫu ngữ pháp đã được sử dụng trong hội thoại và bài khóa. Các nội dung này được viết một cách logic, nhằm trang bị cho học viên các kỹ năng ngữ pháp cần thiết, từ sơ cấp đến tiền trung cấp.

Các tài liệu tham khảo khác

STT  Tên sách Nội dung
1 子どものためのひらがな練習帳 Hiragana
2 小学生のドリルシリーズ小学1年ひらがなとカタカナ Hiragana, Katakana
3 ひらがな・カタカナ対象年齢5さい Hiragana, Katakana
4 子どものための字がきれいになる練習帳 Hiragana, Katakana, Số đếm
5 初めての数 Số đếm
6 できる日本語(初級) Sơ cấp
7 教科書を作ろう中等教育向け・初級日本語素材編練習編 1 Luyện tập sơ cấp
8 教科書を作ろう中等教育向け・初級日本語素材編練習編  2 Luyện tập sơ cấp
9 小学生のドリルシリーズ小学1年ことばと文しょう Từ vựng
10 小学生のドリルシリーズ小学3年漢字 Kanji
11 小学生のドリルシリーズ小学3年言葉・文章 Từ vựng
12 小学生のドリルシリーズ小学3年漢字練習帳 Kanji
13 小学生のドリルシリーズ小学4年漢字 Kanji
14 小学生のドリルシリーズ小学5年漢字 Kanji
15 小学生のドリルシリーズ小学6年漢字 Kanji
16 毎日聞き取り50日㊦(初級日本語聴解練習) Luyện kỹ năng nghe - Sơ cấp
17 毎日聞き取り50日㊤(初級日本語聴解練習) Luyện kỹ năng nghe - Sơ cấp
18 聴解タスク25(みんなの日本語初級I Luyện kỹ năng nghe - Sơ cấp
19 聴解タスク25(みんなの日本語初級II Luyện kỹ năng nghe - Sơ cấp
20 初級で読めるトピック25(みんなの日本語初級I Luyện kỹ năng đọc - Sơ cấp
21 初級で読めるトピック25(みんなの日本語初級II Luyện kỹ năng đọc - Sơ cấp
22 たのしい読みもの55(できる日本語準拠/初級&初中級) Luyện kỹ năng đọc - Sơ cấp
23 やさしい作文(みんなの日本語初級) Luyện kỹ năng viết - Sơ cấp
24 文化初級日本語 I Giao tiếp chuẩn văn hóa - Sơ cấp
25 文化初級日本語 II Giao tiếp chuẩn văn hóa - Sơ cấp
26 新文化初級日本語 I 練習問題集 Giao tiếp chuẩn văn hóa - Sơ cấp
27 日本語能力試験 N5(予想問題集) Phục vụ cho kỳ thi Năng lực tiếng Nhật
28 日本語能力試験 N4(予想問題集) Phục vụ cho kỳ thi Năng lực tiếng Nhật
29 日本語能力試験 N5 読む Phục vụ cho kỳ thi Năng lực tiếng Nhật
30 日本語能力試験 N5(公式問題集) Phục vụ cho kỳ thi Năng lực tiếng Nhật
31 N5合格・日本語能力試験問題集N5・読解・スピードマスー Phục vụ cho kỳ thi Năng lực tiếng Nhật
32 N5合格・日本語能力試験問題集N5・聴解・スピードマスー Phục vụ cho kỳ thi Năng lực tiếng Nhật
33 KANJI LOOK AND LEARN  
34 どんな時どう使う日本語表現文型200初・中級 Sơ - Trung Cấp
35 日本語を話そう Phát âm sơ - trung cấp
36 漢字・語彙が弱いあなたへ橋渡しシリーズ  Sơ - trung cấp Kanji
37 文法が弱いあなたへ橋渡しシリーズ  Sơ - trung cấp Ngữ pháp
38 聴解が弱いあなたへ橋渡しシリーズ  Sơ - trung cấp Nghe hiểu
39 読解が弱いあなたへ橋渡しシリーズ  Sơ - trung cấp Đọc hiểu